بدون دیدگاه

default thumbnail

Post Content:

تمام مطالب شما طی این چند ماه مربوط به تعریف ریژم ایران و تخریب رژیم آمریکا است

و بحث را به حاشیه میبرید

لطفاً بحث سیاسی به راه نندازید

|———————————————-|

Message:

نوشته بی جهت

نظرات بسته شده است!