بدون دیدگاه

default thumbnail

Post Content:

مگه انسانیت فراموش شده ؟

کمک به هم نوع

مگه کسی انسان نیست همه حیوان هستند یه احساس تو وجودشون نیست ؟ اگر دختر بودم مثل یه حیوان رو مخم کار می کردین می دانم که هر چی هم بگم کسی اعتماد نخواهد کرد و اگر می شد حازر بود منم کیسه بوکس کنه

|———————————————-|

Message:

توهین، اسپم

نظرات بسته شده است!