پاسخ داده شده

کنسل کردن order فروش در بایننس هزینه دارد؟ …………………………………………………………………

آشنا سوال شده در اکتبر 27, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

درود

 

خیر دوست عزیز برای گذاشتن هر اوردری مانند فروش یا خرید هیچ هزینه ای از شما دریافت نمیشود مگر درخواست فروش یا خرید شما درصدی یا کل آن پردازش یا انجام شده باشد.

 

نکته: طبق همان درصد کل از شما فی دریافت میشود! برای مثال اگر صد در صد درخواست شما تکمیل شود فی کامل از شما دریافت میشود و در غیر اینصورت مثلا ما بین 1 تا 99 درصد تکمیل درخواست شما متغیر باشد به همان میزان تکمیل شده فی از شما دریافت میگردد.

 

موفق باشید. 🙂

کاردان پاسخ داده شده در اکتبر 27, 2018.
افزودن نظر

سلام سپاسگزارم از پاسخ کاملتان

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 27, 2018.

خواهش 🙂

در اکتبر 27, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید