من دسترسی به برق ۳ فاز رایگان دارم اتاق و پکیج و …. میخوام اقدام به ماین بیت کوین کنم شما چه دستگاهی پیشنهاد میدین با توجه به برق رایگان  که بیشترین بازدهی را دارد? پیشنهادتون چی هست?

مشتاق سوال شده در آوریل 30, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
9 پاسخ(ها)

برای برق رایگان m1 مناسبه

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 30, 2019.

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

در می 8, 2019.
افزودن نظر

اگه برق رایگان داریm3بگیر ولی حتما تست کن سالم باشن خرابیشون زیاده

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 30, 2019.

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

در می 8, 2019.
افزودن نظر

M1
M3

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 30, 2019.

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

در می 8, 2019.
افزودن نظر

M3

آشنا پاسخ داده شده در می 1, 2019.

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

در می 8, 2019.
افزودن نظر

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

که استوک نباشه و دستگاه صفر باشه

مشتاق پاسخ داده شده در می 8, 2019.
افزودن نظر

درt9+

مشتاق پاسخ داده شده در می 11, 2019.
افزودن نظر

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

مشتاق پاسخ داده شده در ژوئن 9, 2019.
افزودن نظر

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

مشتاق پاسخ داده شده در ژوئن 9, 2019.
افزودن نظر

m1 و m3 از پارسال تولید نمیشه همه دست دوم و خوب پیدا نمیشه یشنهاد دیگه لطفا

مشتاق پاسخ داده شده در ژوئن 16, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید