درود 

دوستان دسگاه e9.2 چطوره از نظر خرابی و دردستر یا عمرش 

چون قیمتش خوبه میخواستم بدونم دوتا از این بگیرم بهتره یا یکی s9j?

مشتاق سوال شده در مارس 23, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
3 پاسخ(ها)

S9j با پاور ۱۸۰۰

آشنا پاسخ داده شده در مارس 23, 2019.

قیمتش دوبرابره
از چ نظر بهترع s9j

در مارس 23, 2019.
افزودن نظر

S9 بگیر اورکلاک کن

متخصص پاسخ داده شده در مارس 23, 2019.
افزودن نظر

T9

کاردان پاسخ داده شده در مارس 23, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید