درود 

دنبال دستگاه ماین 

m3x v2 or m3x v2.2 

t9+ 

کسی داشت این مدلارو نو یا استوک بگه قیمت رو بهم 

ده تا میخوام قیمت بالا نگید قیمت رو دارم 

 

مشتاق سوال شده در آوریل 5, 2019 در ماینینگ.

چند عدد و چقدر میخوای سرمایه گذاری کنی؟

در آوریل 5, 2019.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

چقدر و چند سرمایه داری؟

مشتاق پاسخ داده شده در آوریل 5, 2019.

گفتم ک
ده تا
شما قیمت بدید

در آوریل 6, 2019.
افزودن نظر

t9

کاردان پاسخ داده شده در آوریل 6, 2019.

دارید ؟

در آوریل 6, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید