دوستان دبی فن ماینر m3 چنده؟ برای ۲۰ تا دستگاه فن با دبی چند بزارم

  ………………………………………………………………………………

  مشتاق سوال شده در اسفند ۲۰, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
  افزودن نظر

   سلام ۴۰۰ مترمکعب. حداقل فن ۸۰۰۰ نیاز دارید

   آشنا پاسخ داده شده در اسفند ۲۲, ۱۳۹۸.
   افزودن نظر
   پاسخ شما
   برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید