دستگاه ماینر آکبند خوب که گرون نباشه  برای برق خانگی برای به مبتدی چی خوبه؟ از کدوم شرکت بخرم که معتبر باشه و خدمات داشته باشه؟ در حد امکان بازگشت سرمایه سریع انجام بشه که بهتره.

مشتاق سوال شده در آوریل 6, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
3 پاسخ(ها)

s11

کاردان پاسخ داده شده در آوریل 6, 2019.
افزودن نظر

با برق خونگی ماین نکن

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 6, 2019.

چرا؟

در آوریل 6, 2019.
افزودن نظر

خانگی ماین کنی همش ضرره

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 7, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید