حداقل واریزی

دوستان حداقل واریزی در اسختر viabtc چقدر هستش؟

0.005?

مشتاق سوال شده در سپتامبر 4, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

با کارمزد 0.0001 هر چقد بخوای

بدون کارمزد 0.01

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 4, 2019.
افزودن نظر

از کدوم قسمت باید حداقل و حداکثر واریزی را در ویابی تی سی تغییر داد؟

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 4, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید