توی تنظیمات کیف بی تی سی گزینه ای هست به نام  2فاکتور

این گزینه رو باید فعال کنیم یا بی خیالش بشم

تنظیمات کیف پول بی تی سی

آشنا سوال شده در دسامبر 17, 2018 در کیف پول.
افزودن نظر
2 پاسخ(ها)

برای درج سوال همش میگه فارسی بنویسید

مجبورم پینگلیش بنوبسم

پس بقیه چجوری تایپ می کنند

 

آشنا پاسخ داده شده در دسامبر 17, 2018.
افزودن نظر

فعال کنید ،امنیت بیشتری داره

آشنا پاسخ داده شده در دسامبر 17, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید