دوستان كسي تجربه تريد موفق داشته. و تونسته تو مدت زمان كم. سرمايش رو ٢٠ يا ٣٠ يا ٥٠ برابر كرده باشه؟ 

اگر از دوستان كسي هست لطفا بگه با چقدر سرمايه شروع كرده و چه مدت تريدينگ كرده و چقدر شده سرمايش

مشتاق سوال شده در اکتبر 26, 2018 در تریدینگ.
افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

دوستان كسي نبود راهنمايي كنه

مشتاق پاسخ داده شده در اکتبر 28, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید