آیا هالوینگ لایت کوین روی قیمت داگ کوین هم تاثیر میگذاره ؟؟؟ چون داگ کوین رو بیشتر با لایت کوین استخراج می کنن اگر قیمت لایت کوین افزایش پیدا کنه فکر کنم باید داگ کوین هم افزایش قیمت داشته باشه ؟

افزودن نظر
3 پاسخ(ها)

داگ کوین 😑😑😑

آشنا پاسخ داده شده 4 روز قبل.
افزودن نظر

هیچ چیزی معلوم نیست

آشنا پاسخ داده شده 4 روز قبل.
افزودن نظر

بعید میدونم
درکل دوج کوین خیلی اینده ای نداره

کارشناس پاسخ داده شده 3 روز قبل.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید