سلام خواستم بدونم کسانی که روی الکترونیوم کار کردند روش احراز هویتش چجوری هست؟
من زیاد دارم و به level 2 رسیدم و باید احراز هویت کنم
راهنمایی کنید

مشتاق سوال شده در سپتامبر 18, 2019 در بلاک چین.
افزودن نظر
21 پاسخ(ها)

مرحله اول: از کارت ملی عکس میگیری و با نرم افزار( مثلا :فوتو شاپ) کنار مشخصات به انگلیسی، ترجمه میکنی،

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله دوم:از قبض برق یا گاز عکس میگیری، باز هم مشخصات مانند نام مشتری ، آدرس، سازمان برق یا گاز به انگلیسی ترجمه ، اگه به نام پدر هست به انگلیسی توضیح میدی که من در خانه پدرم زندگی میکنمI live in my father’s house

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله سوم:از صورتحساب بانکی که آخرین تراکنش آن نباید بیش از ۳ ماه گذشته باشد عکس گرفته و ترجمه به انگلیسی کنید

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله اول: برای اینکه شخص در قید حیاط باشه باید سلفی بگیره و بفرسته، کارت شناسایی که حکومت صادر میکنه تا معلوم بشه جزء اتباع کدام کشور هستند
مرحله دوم: برای شناسایی موقعیت جغرافیایی که شخص در آن زندگی میکند
مرحله سوم:برای شناسایی منبع در آمد شخص استفاده میشه. فیش حقوق یا صورتحساب بانک

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله دوم که تایید شد

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله سوم که تایید شد(در اپلیکیشن همراه بانک در قسمت صورتحساب، عکس گرفتم و ترجمه کردم)

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله سوم که تایید شد(در اپلیکیشن همراه بانک در قسمت صورتحساب، عکس گرفتم و ترجمه کردم)

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 26, 2019.
افزودن نظر
مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 26, 2019.
افزودن نظر
مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 26, 2019.
افزودن نظر

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 26, 2019.
افزودن نظر

ممنون

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 26, 2019.
افزودن نظر

مرحله سوم که تایید شد(در اپلیکیشن همراه بانک در قسمت صورتحساب، عکس گرفتم و ترجمه کردم)

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

مرحله سوم که تایید شد(در اپلیکیشن همراه بانک در قسمت صورتحساب، عکس گرفتم و ترجمه کردم)

RE: احراز هویت در الکترونیوم

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید