من میخواهم وارد حوزه ماینینگ با دستگاههای ایسیک بشم شنیدم اینکار از نظر قانونی مجاز نیست آیا این غیرمجاز بودن در حدی هست که بیاند و دستگاهها رو وردارن ببرند یا نه کسی کاری نداره ؟

تازه وارد سوال شده در آوریل 10, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
3 پاسخ(ها)

هم از برق دزدی نباید استفاده کنین هم در جایی که اگر مجوز کار دیگه ای دارین نباید کار ماینینگ انجام بدین البته یه مورد دیگه درصورتی که صدای ماینر هاتون مزاحم کسی باشه میتونه ازتون شکایت کنه به خاطر آلودگی صوتی، در کل قانون گذرای نشده هنوز و مشخص نیست که آزاده یا غیر قانونی

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 10, 2019.
افزودن نظر

ممنونم از جوابهای کلیدی تون پس با این حساب میتونیم تو هر مکانی که برق صنعتی داشته باشه مثل شهرکهای صنعتی مکان رو با عنوان کار ماینینگ اجاره کنیم ؟

تازه وارد پاسخ داده شده در آوریل 10, 2019.
افزودن نظر

ماینینگ در ایران به عنوان صنعت پذیرفته شده

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 11, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید