آیا شما در سایت dogeminer.cc چقدر مقدار سرمایه گذاری کردید؟سود کردید یا ضرر؟ ……………..

مشتاق سوال شده در آوریل 18, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
4 پاسخ(ها)

کلا از اولش مشکل داشت و مشخص بود

شما سرمایه گذاری کرده بودید ؟

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

کلا از اولش مشکل داشت و مشخص بود

شما سرمایه گذاری کرده بودید ؟

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

من ده هزارتا

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

کاش سرمایه گذاری نمیکردید منم کرده بودم و همش پرید

آشنا پاسخ داده شده در ژوئن 12, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید