آدرس عجیب اتریوم! هر مقدار اتریوم وارد شده به این دربعد از چند ثانیه، ۹۹ درصد تبدیل به fee و ۱ درصد باقی مانده به آدرس دیگر منتقل میشه، کسی میدونه ؟؟؟

https://ww7.etherscan.io/address/0x81a2200f7c376d63b21afdfa813980910080198a

مشتاق سوال شده در اکتبر 6, 2019 در اتریوم.
افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید