Mahdi Safari پروفایل
آشنا
118
امتیاز

سوال
2

پاسخ
24

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید