Shayan Navidi پروفایل
آشنا
314
امتیاز

سوال
17

پاسخ
59

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید