بهزاد پروفایل
آشنا
163
امتیاز

سوال
6

پاسخ
30

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید