کورش محمدی پروفایل
مشتاق
25
امتیاز

سوال
3

پاسخ
4

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید