میلاد نظری پروفایل
آشنا
293
امتیاز

سوال
43

پاسخ
59

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید