omid پروفایل
کارشناس
1678
امتیاز

سوال
23

پاسخ
401

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید