پارسا پروفایل
آشنا
130
امتیاز

سوال
5

پاسخ
34

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید