saman3002 پروفایل
کاردان
1035
امتیاز

سوال
22

پاسخ
261

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید