مهران ارجمندی پروفایل
مشتاق
84
امتیاز

سوال
6

پاسخ
18

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید