امیر حسین جوادیان زاده پروفایل
آشنا
104
امتیاز

سوال
1

پاسخ
8

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید