Amin Soliemani پروفایل
آشنا
185
امتیاز

سوال
11

پاسخ
52

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید