ایلیا شایسته پروفایل
آشنا
128
امتیاز

سوال
12

پاسخ
35

حمایت از من

اگر پاسخ های من برای شما مفید بوده ، میتوانید با انتقال مقداری کریپتو ، مرا برای فعالیت بیشتر دلگرم کنید

  • بیت کوین

    1MyK4LwWjiSDTXyfDGMfVNefb8qWiFawca
  • لایت کوین

    LQh4PucVTfikQc6RLYHACGp4dB3bAwMeAM