RE: گوشیم فرمت شده چه جوری وارد حساب بایننس بشویم برای وارد کردن Authenticator

گوشیم فرمت شده چه جوری وارد حساب بایننس بشویم برای وارد کردن Authenticator ?

 

قسمت گم کردن را می زنم اما ازم پاسپورت می خواهد که من ندارم

 

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در دسامبر 30, 2018 در امنیت.
افزودن نظر

کدی که موقع اضافه کردن بایننس به Authenticator برنامه بهتون داده رو یادداشت نکردین ؟

کارشناس پاسخ داده شده در دسامبر 31, 2018.

سلام یادداشت کردم اما زمانی که در سایت می زنی گم کردم Authenticator  را اول ازم دو سه تا سوال درباره اخرین واریزی و مبلغ موجودی و اطلاعاتی در مورد تاریخ ایجاد حساب می پرسد بعد

RE: گوشیم فرمت شده چه جوری وارد حساب بایننس بشویم برای وارد کردن Authenticator

عکس پاسپورت می خواهد

در ژانویه 3, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید