RE: گوشیم فرمت شده چه جوری وارد حساب بایننس بشویم برای وارد کردن Authenticator

سلام گوشیم فرمت شده چه جوری الان می توانم Google Authenticator را وارد کنم

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در نوامبر 19, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

یکی ممکن است هارد گوشیش بسوزد یکی ممکن دزد بزند و… در این صورت که کل سرمایه اش از بین می رود.
اگر Google authenticatior را هم فعال نکنیم که مشکل امنیتی وجود دارد در هر صورت میشه ضرر

آشنا پاسخ داده شده در نوامبر 22, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید