RE: گوشیم فرمت شده چه جوری وارد حساب بایننس بشویم برای وارد کردن Authenticator

سلام گوشیم فرمت شده چه جوری الان می توانم Google Authenticator را وارد کنم

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در نوامبر 19, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

به این شکل که ممکن هست برای هر کسی رخ دهد و دیگر سرمایه اش قابل دسترسی نباشد

آشنا پاسخ داده شده در نوامبر 22, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید