RE: کنسل کردن order فروش در بایننس هزینه دارد؟

پاسخ داده شده

کنسل کردن order فروش در بایننس هزینه دارد؟ …………………………………………………………………

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اکتبر 27, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

سلام سپاسگزارم از پاسخ کاملتان

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 27, 2018.

خواهش 🙂

در اکتبر 27, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید