RE: کاهش شدید ارز دوژکوین، خوب یا بد؟

پاسخ داده شده

سلام

دوژکوین امروز هم شاهد کاهش بیش از 4% بود … آیا این اتفاق به نظرتون خوبه یا بد ؟

لطفا میشه تحلیل خودتون رو از این روند رو به کاهش بگین …

و اینکه به نظرتون هنوز هم میشه روی دوژ آینده خوبی رو متصور شد ؟

Nima Ahadinejad مشتاق سوال شده در نوامبر 8, 2018 در سرمایه گذاری.
افزودن نظر

الان این در واقع بیان طرز تفکر شما بود !

پاسخ نمیشد اسمشو گذاشت

کسی دیگه از دوستان نظری نداره ؟

مشتاق پاسخ داده شده در نوامبر 8, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید