RE: کارت گرافیک ،ماین ارزهای رده پایین!؟

دوستان ماین با کارت گرافیک برای ارزهای با سختی پایین آیا ایده خوبیه !

حداقل چند کارت گرافیک با چه مدلی و هش ریتی باید داشته باشم و ماین کدوم ارزها ی رده پایین!

شرمنده ی کم پیچیده شد

Alireza مشتاق سوال شده در اکتبر 5, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

به جر اینا چی

تازه وارد پاسخ داده شده در اکتبر 8, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید