RE: چطوری BSV رو بدست آورد؟

سلام چطوری میشه BSV بدست آورد؟ با خرید یا ماین کردن؟

ممنون

Tom آشنا سوال شده در دسامبر 7, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

هم میتونی بخری،هم ماین کنی

کارشناس پاسخ داده شده در دسامبر 7, 2018.

سلام

پرسیدن چطور.

نپرسیدن میشه یا خیر.

در دسامبر 8, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید