RE: چرا دستگاه S9 من از تمام توان هش خودش استفاه نمیکنه ؟

چرا دستگاه S9 من از تمام توان هش خودش استفاه نمیکنه ؟

در 24 ساعت هستش 13.50 چرا ؟ نباید 14 هش باشه ؟

با تشکر

حسین کاردان سوال شده در آوریل 27, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

چک کن ببین تماس سیم ها سالمه داغ یا سیاه نشده قسمتی از سیم ها؟
کابل پاورت چطور؟

مشتاق پاسخ داده شده در آوریل 27, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید