RE: میزان 44851 ساتوشی برای S9j در یک روز منطقیه ؟

الآن که سختی شبکه اومده پایین ، میزان 44851 ساتوشی برای S9j در یک روز منطقیه ؟ فکار کنم پایینه ، به نظرتون شکال از کجاست ؟

RE: میزان 44851 ساتوشی برای S9j در یک روز منطقیه ؟

Shahram آشنا سوال شده در دسامبر 11, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

دستگاه من با این سختی شبکه 0.00064463

دما بین‌55 تا ۶۰

آشنا پاسخ داده شده در دسامبر 12, 2018.

چطور بین 55 تا 60 کار میکنه ما که هرچی سعی می کنیم بین 75 تا 80 اونم توی سرمای زمستون

در دسامبر 13, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید