RE: مقایسه کیفیت S9jباS11

سلام دوستان بنظ شما برای خونه مصرف برق زیاد مهم نیست S9jبخرم عمر وکیفیت بهتری داره یا S11  برام مهمه که دستگاه خراب نشه

Ali R آشنا سوال شده در می 25, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

بله از سری 19/5 بگیر
تو سری 20/5 مشکل پاور و دما بوده

آشنا پاسخ داده شده در می 25, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید