RE: مشکل چنج در کیف پول exodus

RE: مشکل چنج در کیف پول exodus

سلام زمانی که میخوام در کیف پول exodus نسخه دسکتاپ چنج انجام بدهم نمی شود اررور های در تصویر را می دهد و دلیلش را متوجه نمی شوم

RE: مشکل چنج در کیف پول exodus

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اکتبر 3, 2018 در کیف پول.
افزودن نظر

پول های داخل کیف پولمان یه وقت بلوکه نشه؟

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 3, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید