RE: ماینر بیت کوین

آیا برای استخراج بیت کوین با دستگاه ماینر حتما باید به استخر های استخراج بپیوندیم یا تنهایی هم میشود؟

پویا تازه وارد سوال شده در نوامبر 23, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

بهتره به استخر وصل بشید تا solo ماین کنید

آشنا پاسخ داده شده در نوامبر 23, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید