RE: ماینرال اویل mineral oil کی استفاده کرده ؟ آیا واقعا برای دستگاه مناسب؟

سلام ماینرال اویل رو کسی اینجا استفاده کرده ؟

خالص و ناخالص بودنشو باید از کجا بفهمیم؟

 

کسانی که استفاده کردند بیان بگن

soltanminer آشنا سوال شده در دسامبر 5, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

اصولی اجرا کردنش کار هرکسی نیست، اگر 1% احتمال میدید نتونید از پسش بر بیاید اصلا و اصلا اجرا نکنید

آشنا پاسخ داده شده در دسامبر 6, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید