RE: عمر دستگاه

سلام

عمر یک دستگاه ماینر چه مدتی هست در حالت مطلوب ؟ بطوری که 24 ساعته کار کنه و خاموش نشه ؟

 

sajadonline مشتاق سوال شده در اکتبر 8, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

سلام

3- 5 سال در صورت سرویس دوره ای و مرتب.سرویس فن ها هر سه ماه یکبار ،تمیز کازی داخل دستگاه هر 6 ماه یکبار.در ضمن با تستر باید خروجی پاورها به صورت مرتب حتما چک شود.

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 8, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید