RE: صرافی معتبر برای ترید بجز بایننس معرفی کنید؟

   صرافی معتبر برای ترید بجز بایننس معرفی کنید؟ ………………………………………………………………….

   gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اسفند ۸, ۱۳۹۷ در صرافی ها.
   افزودن نظر

    بایننس حساب دارم می خواستم یک صرافی دیگه هم حساب باز کنم که همه موجودیم داخل یک صرافی نباشد

    آشنا پاسخ داده شده در اسفند ۸, ۱۳۹۷.
    افزودن نظر
    پاسخ شما
    برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید