RE: سلام آیا هر کارت گرافیکی یک ارز به خصوص رو استخراج میکنه؟؟؟

سلام آیا هر کارت گرافیکی یک ارز به خصوص رو استخراج میکنه؟؟؟سلام آیا هر کارت گرافیکی یک ارز به خصوص رو استخراج میکنه؟؟؟

مبین قربانی تازه وارد سوال شده در اکتبر 9, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

درود…توی کارت گرافیکی محدودیتی در استخراج ارز وجود ندارد و ارز بخصوصی ندارد! در کل رده خارج شده…

کاردان پاسخ داده شده در اکتبر 9, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید