RE: سایت چنجلی

سلام سایت چنجلی changlly هم ایران را تحریم کرده یا نه میشه ازش استفاده کرد؟………………………………………………………….

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اکتبر 9, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

KYC در چه موضوعی است

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 9, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید