RE: سایت چنجلی

سلام سایت چنجلی changlly هم ایران را تحریم کرده یا نه میشه ازش استفاده کرد؟………………………………………………………….

gholamreza Mehr Nikoo آشنا سوال شده در اکتبر 9, 2018 در صرافی ها.
افزودن نظر

گویا سایت Shapeshift میخواد KYC رو اجرا کنه که در اینصورت ایرانیا دیگه نمیتونن ازش استفاده کنن

چنجلی هم هنوز اقدامی در اینباره نکرده

با اینحال بازم استفاده از هر دو سرویس خطرناک محسوب میشه

کارشناس پاسخ داده شده در اکتبر 9, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید