RE: سایت مشابه چنجلی که از آیوتا پشتیبانی کنه رو معرفی کنید

متاسفانه چنجلی از آیوتا پشتیبانی نمیکنه سایتی میشناسین که طرز کار راحت همانند چنجلی داشته باشه و از آیوتا پشتیبانی کنه؟

Zyasin مشتاق سوال شده در آگوست 9, 2018 در گوناگون.
افزودن نظر

مارکت هایی که آیوتا ساپورت میکنن

https://coinmarketcap.com/currencies/iota/#markets

آشنا پاسخ داده شده در آگوست 9, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید