RE: ریست پی در پی ماینر زد ناین مینی

سلام امروز از ساعت 7 صبح ماینر پی در پی ریست میشه 

کسی میدونه علت چیه!  به فورک ربط داره!  کسی دیگه هم این مشکل و داره   ؟ 

پیمان مشتاق سوال شده در نوامبر 1, 2018 در ماینینگ.
افزودن نظر

به چه استخری متصل هستید ؟

 

مشتاق پاسخ داده شده در نوامبر 1, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید