RE: دوستان 30 سپتامبر گذشت خبری از ETF نشد لطفا دوستان فعال پیگیر باشند

پاسخ داده شده

دوستان 30 سپتامبر گذشت خبری از ETF نشد لطفا دوستان فعال پیگیر باشند و یا بچه های سایت یه مقاله ترجمه کنند با تشکر

reza مشتاق سوال شده در اکتبر 1, 2018 در قانون گذاری.
افزودن نظر

بنظرم موافقط هم نکنند فرقی نداره

آشنا پاسخ داده شده در اکتبر 11, 2018.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید