RE: دمای سی پی یو دستگاه S9 و S9j باید چند باشه ؟

دمای سی پی یو دستگاه S9 و S9j باید چند باشه ؟

تنظیمات دستگاه

برای من نوشته

70

64

65

این سه دما رو نوشته

باید چند باشه

مرسی

حسین کاردان سوال شده در آوریل 24, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر

رطوبت سنج دارم شب 59 و روز 68

کاردان پاسخ داده شده در آوریل 26, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید